Osteopati

Osteopati er en helseprofesjon som baseres på naturvitenskapelige og kliniske fag.
Hver konsultasjon består av undersøkelse og behandling og er spesielt tilpasset hver enkelt pasient.