Video

En kort, informativ video som oppsummerer hva Osteopati er. Utgitt av Norsk Osteopatforbund.

Hva kan jeg forvente hos osteopaten:

Osteopaten vil ta seg god tid til å lytte og spørre deg inngående om dine problemer, din allmenne helse, annen behandling og medisiner du tar/har tatt.

Osteopaten vil undersøke deg nøye. Osteopaten vil kunne be deg om å gjøre enkle bevegelser og observere din holdning og funksjon.

Områder som er smertefulle og oppleves som stive kan være forbundet med problemer i andre områder. Osteopaten vil også evaluere vevskvalitet og leddbevegelighet. Du vil bli vurdert med hensyn til tegn og symptomer på alvorlige plager som ikke kan behandles av osteopaten, og eventuelt henvises videre.

Osteopaten vil sammen med deg lage en plan for behandlingene, hva du kan forvente og hva du selv må ta ansvar for.